Het LEIDENE zwarte scherm: snel van op te lossen de plaats te bepalen en?

March 24, 2022

Laatste bedrijfsnieuws over Het LEIDENE zwarte scherm: snel van op te lossen de plaats te bepalen en?

Hoe te om van het LEIDENE zwarte het schermprobleem en wat zijn onze oplossingen de plaats te bepalen? Alvorens u de capaciteit hebt om van dergelijke problemen de plaats te bepalen en op te lossen, moet u sommige punten begrijpen. Nu, worden begonnen!
Opwarming - herinnert u de structuur van het LEIDENE controlesysteem?
Wat kan de LEIDENE ontvangende kaart ons vertellen?
Het Oplossen van problemen van grafiet
Wat zou ik als het LEIDENE volledige scherm moeten doen weg wordt aangedreven?
Wat als een deel van het LEIDENE scherm zwart is?
Commentaar
Opwarming - de structuur herinner van een LEIDEN controlesysteem?
Alvorens wij het onderwerp van vandaag bespreken, herzie de basisstructuur van een LEIDEN controlesysteem dat wij aan onze lezers in ons laatste artikel introduceerden: LEIDENE Vertoningsverbindingen.
De basisstructuur van het LEIDENE controlesysteem is verdeeld in drie delen: controlecomputer, LEIDEN vertonings en LEIDEN vertoningscontrolemechanisme.
Een controlecomputer zal aan het HOOFDcontrolemechanisme via een USB-kabel of Ethernet-kabel worden aangesloten voor het verzenden van controlebevelen. En een signaalkabel zoals HDMI zal gebruiken om het controlemechanisme aan te sluiten om het videosignaal over te brengen.
Na dat, zal er een netwerk met kabel aangesloten aan de LEIDENE vertoning zijn. Op deze wijze, krijgen wij de basisstructuur van het LEIDENE controlesysteem.
Soms, is een LEIDENE vertoningsbewerker geïmpliceerd om de inputbron te verwerken, zodat het scherm het volledige beeld kan tonen, of sommige gevolgen bereiken zoals omwenteling en het schrapen. Nu, kunnen wij een beeld als dit krijgen:

laatste bedrijfsnieuws over Het LEIDENE zwarte scherm: snel van op te lossen de plaats te bepalen en?  0

Zo waarom opnieuw voorzien wij dit concept van verwijzingen? Dat is omdat zij allebei factoren kunnen zijn die het scherm uit aan zwarte veroorzaken! Daarom voor verdere bespreking, winnen wij het opnieuw voor voorbereiding terug. Nu, worden rechtstreeks aan het punt.
Wat kan de LEIDENE ontvangende kaart ons vertellen?
De ontvangende kaart zal in het LEIDENE kabinet worden geïnstalleerd. Typisch, zal één kabinet met één worden uitgerust ontvangend kaart. Door aandacht aan de status van de LEIDENE ontvangende kaart te besteden, kunnen wij het lopende standbeeld van het scherm kennen. Neem als voorbeeld de Novastar-controlekaart:

laatste bedrijfsnieuws over Het LEIDENE zwarte scherm: snel van op te lossen de plaats te bepalen en?  1


Neem nota van het groene licht in het beeld, is dit een signaalmiddel u kunt gebruiken om te diagnostiseren als de ontvangende kaart behoorlijk werkt of waar het probleem is. Er zijn verscheidene situaties u zich van bewust moet zijn:
(1) de indicator lichte flitsen eens per seconde: In dit geval, normaal werkt de ontvangende kaart.
(2) de indicator lichte flitsen vier keer binnen een halve seconde, en toen flitsen opnieuw vier keer na een halve secondeinterval erop wijzen, die dat de ontvangende kaart, maar op reservewijze normaal werkt.
(3) de indicator lichte flitsen langzaam, slechts eenmaal vijf seconden, in dit geval, kunnen er sommige problemen met de netwerkkabel zijn.
(4) de indicator lichte flitsen snel, en de flitsen drie keer binnen een halve seconde, het betekenen zo dat er geen signaalinput is. Zo misschien moeten wij de signaaldraad vervangen of het opnieuw aansluiten.
Na het begrip van de vier voorwaarden van een LEIDENE ontvanger, kunnen ons wij nu op het volgende hoofdstuk bewegen.
Het oplossen van problemen het Scherm van grafiet
Types van het LEIDENE zwarte scherm
Er zijn twee soorten stroomuitvallen voor LEIDENE vertoningen, met inbegrip van volledig schermstroomonderbrekingen en gedeeltelijke het schermstroomonderbrekingen.
De stroomuitval van het het schermdeel kan op een specifiek kabinet, een specifieke LEIDENE vertoningsmodule, en een specifiek het verzenden gebied van de kaartoutput voorkomen.

laatste bedrijfsnieuws over Het LEIDENE zwarte scherm: snel van op te lossen de plaats te bepalen en?  2

Waarom zwart gaat het dosis LEIDENE scherm?
Zoals wij voordien vermeldden, kan om het even welk deel van het LEIDENE controlesysteem de oorzaak van een LEIDENE het schermstroomuitval zijn. Hier, maken een lijst wij van de redenen en van de overeenkomstige oplossingen.
(1) het schermmacht
. Het scherm wordt weg aangedreven. Enkel zal de macht op de LEIDENE vertoning, dan worden opgelost het probleem.
B. ontoereikende voeding. Gelieve te vervangen de voeding om de voeding te vervangen.
(2) ontvangstbewijskaart
. rcfgx dossierfout. Verzend het oorspronkelijke rcfgxdossier of ontspan het en verzend.
B. ingebouwde programmatuurfout. Gelieve te bevorderen de correcte ingebouwde programmatuur.
(3) videobron
A. zwarte bron. Controleer en verander enkel de videobron.
B. losgemaakte, losse of beschadigde kabel. Sluit of gelieve de kabel opnieuw aan te vervangen.
C. De videobron is niet compatibel met de LEIDENE vertoning. Als er een probleem met ons verzendend het programmadossier van de kaartingebouwde programmatuur is, te bevorderen gelieve de correcte ingebouwde programmatuur.
Soms komt het uit de verkeerde videobron, vervang zo de correcte videobron.
(4) het verzenden van kaart
. De verzendende kaart wordt niet aangedreven. Gelieve te zetten de macht van de verzendende kaart aan.
B. inputfouten. Gelieve te selecteren de overeenkomstige inputbron, zoals HDMI of DVI.
C. Er is een input broninterfacemislukking. Verander een andere interface of verander de verzendende kaart.
(5) helderheidswaarde
De helderheid van A. 0%. Gelieve te verhogen de helderheid, is deze waarde gewoonlijk 50%.
B. De het schermcontroles worden weg aangedreven. U kunt de het schermcontroles aan normaal aanpassen.
(6) Ethernet-kabel
De ethernetkabel kan los of beschadigd zijn, dan de ethernetkabel opnieuw aansluiten of vervangen.
Nu wij de kern hebben, spreek op dit moment over de systeembenadering.
Wat als het LEIDENE volledige scherm weg wordt aangedreven?
Wij kunnen een inleidend oordeel van het rode indicatorlicht van de kaart maken.

laatste bedrijfsnieuws over Het LEIDENE zwarte scherm: snel van op te lossen de plaats te bepalen en?  3

. Als het rode licht weg is, het middelen is er geen macht. Dan, controleer of vervang de voeding.
B. Als het rode licht is, kan er een probleem met andere punten zijn. Controle voor andere mogelijke oorzaken.
Als het geval B is, dan controleer het groene licht aangezien wij vroeger bespraken.
. Als de groen lichtflitsen langzaam, slechts eenmaal vijf seconden. Gelieve te controleren de verzendende kaart en ethernet de kabel.
B. Als de groene indicatorflitsen drie keer binnen een halve seconde en de flitsen drie keer opnieuw na een 0,5 tweede interval, gelieve de videodiebron te controleren wordt ingevoerd als is er geen signaalinput.
C. Als de groene indicator lichte flitsen eens per seconde, het betekent normaal werkt de ontvangende kaart, dan het dossier van het ingebouwde programmatuurprogramma van de ontvangende kaart of rcfg dossier gelieve te controleren om te zien of is er om het even welk probleem met deze twee dossiers. Ook, kunt u controleren als de helderheidswaarde aan 0% wordt geplaatst.
Wat als een deel van het LEIDENE scherm zwart gaat?
Er zijn drie delen van het zwarte scherm van het LEIDENE scherm, met inbegrip van de stroomuitval van een specifieke module, een stroomuitval van een specifiek kabinet en een stroomuitval van een specifiek gebied van de outputhaven.
(1) LEIDEN moduleniveau:
. LEDs wijst erop dat de module weg wordt aangedreven. Vervang het van de voedingeenheid of macht koord.
B. de mislukking van de hubraad. Verandering in een verschillende schakelaar of verandering in een nieuwe hubraad.
C. losse of gebrekkige vlakke kabel. Sluit of gelieve de vlakke kabel opnieuw aan te vervangen.
(2) LEIDEN kabinetsniveau:
A. De voedingeenheid is defect. Gelieve te vervangen de voedingeenheid.
B. losse of defecte Ethernet-kabel. Vervang enkel met een nieuwe ethernetkabel of sluit opnieuw aan.
C. Er zijn problemen met de ontvangende kaart, met inbegrip van verkeerd rcfgdossier, ingebouwde programmatuur en mislukking van de ontvangende kaart.
Doe enkel de overeenkomstige moeilijke situatie, als het lezen van het rcfgdossier van een normale ontvangende kaart en het verzenden van het naar de ontvangende kaart.
Voor verkeerde ingebouwde programmatuur, te bevorderen gelieve de correcte ingebouwde programmatuur. En de verkeerde ontvangende kaart kan door de nieuwe LEIDENE ontvangende kaart worden behandeld.
D. de mislukking van de hubraad. Gelieve te vervangen de hubraad met nieuwe.
(3) LEIDEN verzendend kaartproductieniveau:
A. losse of defecte Ethernet-kabel. Sluit enkel de ethernetkabel opnieuw aan of vervang het.
B. De outputhaven van de LEIDENE verzendende kaart is defect. Gelieve te veranderen de verzendende kaart.
C. LEIDENE het schermstroomuitval. Vervang de voeding of sluit de voeding opnieuw aan.
Bovengenoemd is de potentiële oorzaken van LEIDEN zwart grint, en wat over hen te doen. Als u om het even welk van deze situaties ontmoet, volg enkel de suggesties om van het probleem de plaats te bepalen en het snel te bevestigen!
Nu, omhoog hier verpakken dingen.
Eerst, leerden wij over de verschillende voorwaarden van het groene licht van de ontvangende kaart. Wij moeten vier situaties kennen.
(1) als de indicator lichte flitsen eens per seconde, het betekent behoorlijk werkt de kaart.
(2) als de indicatorflitsen 4 keer snel met 0,5 tweede intervallen, het op reservewijze is.
(3) als het de flitsen eens om de 5 seconden, het betekent de netwerkkabel losgemaakt is.
(4) als de indicator lichte flitsen 3 keer bij 0,5 seconden, het betekent is er geen signaalinput.
Dan, spraken wij over het onderwerp van vandaag - het LEIDENE zwarte scherm. Het kan in twee gevallen, met inbegrip van het volledige LEIDENE het scherm zwarte scherm en gedeeltelijke het schermelektriciteitspanne worden verdeeld.
Voor een volledige vertoning van grafiet, is de eerste controle het rode indicatorlicht van de ontvangende kaart om ervoor te zorgen het ingeschakeld. Als ja, controleer de andere punten die wij hierboven gebaseerd op de voorwaarde van de groene lichten hebben vermeld (b.v. ethernet kabel en het ontvangen van kaartdossiers).
Bovendien voor het deel waar het LEIDENE scherm zwart is, zijn er drie niveaus, met inbegrip van het LEIDENE moduleniveau, het LEIDENE kabinetsniveau en het niveau van de outputhaven. Gelieve te lossen de kwestie op wordt gebaseerd die op van wat wij hierboven een lijst maakten.
samenvattend
In dit artikel, bespreken wij een gemeenschappelijk probleem dat gebruikers en technici van LEIDENE vertoningen - het LEIDENE zwarte scherm verwart. Wij bespraken methodes van test conditioneren voor het ontvangen van de kaart, omdat de informatie die wij van het hebben gekregen ons vele aanwijzingen kan vertellen. Dan, introduceren wij u aan twee soorten het schermstroomuitvallen, met inbegrip van volledige LEIDENE het schermstroomuitval en gedeeltelijke het schermstroomuitval, en oplossingen!